Om oss

Face bw4

SpaceConstruction ble dannet i 2010 i Oslo for å gi Arkitekt- og interiørdesign tjenester. Kontoret har gjennomført    en rekke små private arbeider i Oslo og Jason O Foley Arkitekt MNAL gjennomført en rekke prosjekter i Storbritannia under sitt eget navn.

SpaceConstruction drives av Jason O Foley, en kvalifisert arkitekt og interiørarkitekt fra Storbritannia. Han studerte Interior Design og arkitektur på London Metropolitan University og fått hans RIBA Part III kvalifikasjoner ved University of Cambridge. Han har også kvalifisert seg fra Leeds University med en mastergrad i forsknings hvor han fortsatte med å jobbe som forskningsassistent ved The Martin Centre for Arkitekt- og Urban Studies, University of Cambridge. Han har også publisert i Co-Design. Artikkelen undersøkt hvordan tverrfaglig samarbeid kan forbedre beslutningsprosessen i designteam. Jason har arbeidet i Arkitekt kontorer i Storbritannia og Norge i over 15 år.

SpaceConstruction jobber for tiden med en låve forlengelse for en utstillingsplass, modulære hotellet kapsel konsepter og interiørprosjekter.

SpaceConstruction was formed in 2010 in Oslo to provide Architectural and Interior Design services. The office has completed a number of small private works in Oslo and Jason O Foley Arkitekt MNAL completed a number of projects in the UK under his own name.

SpaceConstruction is run by Jason O Foley, a qualified Architect and Interior Designer from the UK. He studied Interior Design and Architecture at the London Metropolitan University and gained his RIBA Part III qualifications at the University of Cambridge. He also qualified from Leeds University with a Masters in Research where he then went on to work as a research assistant at  The Martin Centre for Architectural and Urban Studies, University of Cambridge. He  has also published in Co-Design. The article investigated how interdisciplinary teamwork can improve the decision making process in design teams. Jason has worked in Architectural offices in the UK and Norway for over 15 years.

SpaceConstruction is currently working on a barn extension for an exhibition space, modular hotel capsule concepts and interior design projects.  

TJENESTER:

Arkitekt

Byggkonsulent

kp_mesterbrev_nalDesign og tegninger

Ansvarlisøker

Rådgivning og bistand i byggsøker

Kontrol av prosjektering og utførelse.